Elk zonproject vergt maatwerk

 Soft Energy is een ervaren partner voor het begeleiden en ontwikkelen van uw zonne-energieproject. U wordt door ons, stap voor stap, en in heldere taal begeleid bij de keuzes en doorrekeningen van het project. We hebben expertise over zowel de technische, financiele, juridische als procesmatige aspecten van zonprojecten. Met Soft Energy haalt u een totaalpartner in huis, wij houden rekening met alle denkbare en ondenkbare facetten van uw project. 

Soft Energy is onafhankelijk en treed op als uw huisadviseur. Er bestaan geen achtergrond afspraken met leveranciers waardoor voor elk project een passende keuze van de aanpak en de betrokken partijen gemaakt kan worden.

Wij werken voor

Bedrijven

Van ondersteuning per onderdeel tot volledige ontzorging

Coöperaties

Van ondersteuning per onderdeel tot volledige ontzorging

Verenigingen

Van ondersteuning per onderdeel tot volledige ontzorging

Gemeentes

Van ondersteuning per onderdeel tot volledige ontzorging

VVE’s

Van ondersteuning per onderdeel tot volledige ontzorging

Projectbegeleiding

Haalbaarheidsstudie

Snel inzicht in uw mogelijkheden voor zonnepanelen middels een technische en financiële analyse op basis van beschikbare en aangeleverde gegevens. O.a. weergave van mogelijke subsidieregelingen, verwachte rendementen en uitvoeringsopties voor zonnepanelen op de locatie.

Subsidieaanvragen

Het aanvragen van de SDE-subsidie voor opdrachtgever via de online systemen van RVO. Op basis van uw gegevens en wensen maken we een strategie voor het aanvragen van de subsidie. We verzamelen de benodigde documentatie en zijn aanspreekpunt gedurende de aanvraag.   

Aanbesteding 

Op basis van uw wensen en de geldende normen schrijven we het Plan van Eisen. We benaderen leveranciers en installateurs uit ons netwerk en daarbuiten. We geven toelichting aan de gekozen leveranciers en vergelijken de ontvangen offertes. We zijn hierbij niet gebonden aan specifieke partijen, op basis van uw wensen zoeken we de beste match.

Technische Opname

Op basis van een locatiebezoek wordt een gedetailleerd plan geschreven waarbij ingegaan wordt op zowel financieel als technische als juridisch en procesmatige aspecten van uw zonproject.

Businesscase

Er wordt een gedetailleerde doorrekening gemaakt van de businesscase. Inclusief risicoanalyse en iteratieve herberekening tot aan definitieve businesscase. Daarbij kan tevens de gelijktijdigheid van opwekking en verbruik worden doorgerekend. 

Contracten en onderzoeken

Waar nodig kunnen we aanvullende offertes of diensten voor u opvragen. Bijvoorbeeld voor het doen van een netaanpassing, het uitvoeren van constructieonderzoek of het opstellen van contracten met de pandeigenaar. Wij zoeken voor u contact met de juiste partijen en helpen u met het aanvragen.

Vergunningsaanvragen

Voor zonnevelden en bepaalde gebouwen is een vergunning verplicht. Wij kunnen dit proces begeleiden door het opstellen van de benodigde documentatie en contactpersoon zijn voor de betreffende gemeente gedurende het vergunningsproces. 

Bouwbegeleiding

We begeleiden het gehele bouwproces. Samen met de installateur bespreken we het proces en ondersteunen we bij te maken besluiten en keuzes. Gedurende het proces houden we contact met de uitvoerende partijen, controleren we aan te leveren documenten en houden we toezicht op de planning.

Trainingen

Kennissessie

Op basis van uw doelgroep en wensen stellen we een presentatie op maat samen waarin u leert hoe zonne-energie werkt en wat er komt kijken bij het succesvol realiseren van een zonproject. 

Opleiding projectleider

In een aantal trainingen wordt uw doelgroep klaargestoomd om zelf een zonproject te leiden. Van subsidie en vergunningsaanvragen tot bouwbegeleiding en technische aandachtspunten.

Training Energie Coöperaties

Soft Energy heeft ruime ervaring in huis om Postcoderoosprojecten op te zetten en van de grond te krijgen. We kunnen daarbij de rol vervullen van projectleider en/of een adviserende rol innemen.

Kennispartner

Offertes vergelijken

De aangeleverde offertes worden vergeleken op kwaliteit, prijs en volledigheid. Andere parameters zoals duurzaamheid kunnen ook meegenomen worden. U ontvangt een vergelijking waarmee u snel kan bepalen welke offerte het meest passend is. 

Prijsbepaling

Op basis van verschillende datasets wordt voor u inzichtelijk gemaakt hoe de prijzen van zonne-energie zich ontwikkelen. Naar u wensen worden verschillende parameters teoegvoegd aan de analyse.

Beleidsadvies

Op basis van uw wensen en de structuur van uw organisatie wordt er een strategie opgesteld voor de ontwikkeling van zonne-energie. DIt wordt verwerkt in een beleidsadvies wat toegevoegd kan worden aan uw bestaande duurzaamheidsbeleid.

Trendonderzoek

Soft Energy is betrokken bij meerdere lobbygroepen en kenniscentra op het gebied van zonne-energie. Hierdoor zijn we altijd vooruitlopend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op zowel technisch gebied als juridisch en subsidie gebied.

Versnelcapaciteit 

Sholen

Van een specifieke regio of scholengroep wordt al het vastgoed geanalyseerd. We kijken hierbij naar technische potentieel, financiële opbrengsten en passendheid in de toekomstvisie van het vastgoed. Hieruit komt een advies welk vastgoed op welk moment het beste aangepakt kan worden. 

Bedrijventerreinen

Voor een specifiek bedrijventerrein of een specifieke bedrijfsgroep wordt een strategie voor versnelling van de ontwikkeling zonne-energie opgesteld. Hierbij kunnen de bedrijven collectief advies krijgen en begeleid worden bij de subsidieaanvragen en verdere realisatie.

VVE’s

Voor VVE’s is de realisatie van een zonneproject organisatorisch uitdagend. Er zijn verschillende verdeelsleutels en systeemopstellingen denkbaar en er is gezamenlijke besluitvorming . Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van dit proces zodat de VVE goed geïnformeerd hun keuze voor zonne-energie kan maken.

Zorglocaties

Zorggroepen hebben vaak divers vastgoed en meerdere onderhoudscontracten waardoor de ontwikkeling van zonne-energie uitdagend is. Samen met de organisatie kijken we welke locaties geschikt zijn en in welke fases er gerealiseerd kan worden. Waar nodig stellen we een beleid op voor de ontwikkeling van zonne-energie. 

Inspecties en oplevercontroles

Visuele Inspectie

Bij de visuele inspectie worden op het dak de kabels nagekeken op beschadigingen, de zonnepanelen gecontroleerd op zichtbare beschadigingen en het ondersysteem nagekeken op losse onderdelen. Daarnaast controleren we de omvormer(s) op vervuiling en conditie. Indien nodig voeren we klein onderhoud uit zodat uw systeem weer veilig werkt.

Oplevercontrole

We voeren een controle uit van uw systeem, en checken de opleverrapportage conform NEN 1010 met rubriek 712, NEN-EN-IEC 61215 en 62446 alsmede NEN 3140. Hierbij worden de materialen en werkzaamheden nagelopen of alles volgens de gestelde eisen en normen uitgevoerd is. Zo weet u zeker dat uw systeem veilig en naar behoren werkt.

Uitgebreide Inspectie

Bij een uitgebreide inspectie wordt naast de standaard visuele inspectie het hele systeem gecontroleerd conform IEC 62446. Dit is de internationale standaard voor inspecties van zonnepanelen en betreft tevens een elektrische doormeting van het systeem.

Monitoring en onderhoud

Monitoring

Uw zonnestroomsysteem wordt aan onze monitoring gekoppeld. Hierdoor wordt uw systeem continu in de gaten gehouden. Eventuele foutmeldingen worden door ons dagelijks gesignaleerd en aan u gerapporteerd. U ontvangt maandelijks een rapportage van de prestaties van uw systeem. Zo kan u zorgeloos genieten van uw zonnesysteem! 

Start inventarisatie

Als u zich aanmeldt voor onze monitoring komen we langs op locatie en maken we een inventarisatie van het systeem. Er wordt een digitale en fysieke map gemaakt die alle (beschikbare) informatie over het systeem bevat. Daarnaast wordt het systeem op verschillende punten gecontroleerd. Zo weten we precies hoe uw systeem functioneert. 

Rapportage

Op maandelijkse basis ontvangt u een korte rapportage van de opbrengst. Deze rapportage wordt per email verstuurd en bevat grafisch weergegeven de productie van het systeem en eventuele voorgekomen foutmeldingen. De informatie is in begrijpelijke taal en beeld weergegeven zodat u deze makkelijk kan delen met geïnteresseerden.

Klein onderhoud

Klein onderhoud kan worden uitgevoerd als geconstateerd is tijdens de inspectie dat dit benodigd is. We zorgen ervoor dat dit tijdig gebeurt en dat uw op de hoogte bent van de werkzaamheden. Wanneer nodig kunnen de panelen ook schoongemaakt worden, hiervoor wordt een derde partij ingeschakeld. 

Kiosk

Via onze online kiosk kan u de opbrengst van de zonnepanelen op een informatieve manier tonen op een beeldscherm op uw locatie. Daarnaast wordt op dit online platform ook alle documentatie en rapportages over de zonnepanelen bijgehouden. U heeft één plek waar u altijd inzicht heeft in de werking van uw systeem.

“Wij werken met veel plezier samen met Soft Energy voor de uitwerking van al onze zonne-energie projecten. Door hun kundig advies en begeleiding hebben we gezamenlijk al honderden bedrijven en maatschappelijke organisaties geholpen bij de plaatsing van zonnepanelen.”

Wijnand Jonkers – Projectleider Energietransitie – Natuur en Milieufederatie Utrecht